de taaltuin

Peuter en Kleuter Klas

3-5 jaar

Voor alle peuters en kleuters tussen de 3 en 5 jaar. Of ze nu wel of geen Nederlands spreken.

Een peuter/kleuter wordt toegelaten op onze school zodra hij/zij 3 jaar is en zindelijk.  De leerling kan gedurende het jaar instromen en schoolgeld zal hierop worden aangepast.

In de lessen ligt de nadruk op 'speelse' activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling van het jonge kind.

Wij werken met de methode 'Puk & Ko' voor de peuters en 'Ik & Ko' voor de kleuters. De twee leeftijdsgroepen zitten in hetzelfde klaslokaal maar er zal vaak in twee groepen worden gewerkt. 

PreSchool Class

                               3-5 years

For all pre schoolers and kindergardeners between 3 and 5 years old. Whether they speak little or a lot of Dutch.

Once a child has turned 3 they can join the class 

as long as they are potty trained. The child

can join throughout the school year and

tuition will be adjusted accordingly.

During the lessons, the emphasis is on developing Dutch language skills through play, songs, story time, crafts and conversation. 

We work with the teaching method 'Puk & Ko' for the toddlers and 'Ik & Ko' for the preschoolers. The two agegroups are in the same classroom and will get joint lessons as well as specific 'tasks' for their agegroup.